Hatert Thuis in de uitvoer

Het spoor Hatert Thuis richt zich op de ontwikkeling van een wijkteam dat zich bezighoudt met overlastzaken en multiprobleemhuishoudens in de wijk Hatert. Om deze problematiek aan te pakken en te voorkomen dat ze groter wordt, is een gezamenlijke aanpak van betrokken instanties noodzakelijk.

Hatert is niet de eerste wijk in Nijmegen waar extra wordt ingezet op deze doelgroepen. Al in 2007 is in Oud-West een start gemaakt met de ontwikkeling van een aanpak gericht op deze complexe doelgroepen. De kern van deze aanpak is het wijkteam van waaruit integraal aan casussen wordt gewerkt met de inzet van gezinscoaches 'achter de voordeur'. Deze wijkgerichte aanpak zal de komende jaren ook worden vormgegeven in Hatert. Lees verder in het Uitvoeringsplan Hatert Thuis