Er wordt minder gerookt en gedronken tijdens de zwangerschap en meer ouders vinden het goed wanneer kind alcohol zou drinken voor 18e jaar blijkt uit onderzoek GGD Gelderland-Zuid

Tijdens de zwangerschap wordt door minder moeders gerookt of alcohol gedronken dan in de voorgaande jaren. Meer ouders geven aan dat ze het goed vinden wanneer hun kind een heel glas alcohol drinkt voordat het 18 jaar oud is. Dit zijn twee uitkomsten van de kindmonitor, een onderzoek dat de GGD iedere 4 jaar uitvoert. Dit najaar vulden ruim 8.300 ouders met een kind tussen 6 maanden en 12 jaar een vragenlijst in.

Uitkomsten onderzoek
Tijdens de zwangerschap wordt door minder moeders gerookt of alcohol gedronken dan in de voorgaande jaren. De GGD ziet deze daling sinds 2009. In 2021 geeft 5% van de moeders met een kind van 0-4 jaar aan tijdens de zwangerschap gerookt te hebben. Er is wel een groot verschil tussen laag- en hoogopgeleide moeders. Van de laag opgeleide moeders heeft 17% wel eens gerookt tijdens de zwangerschap. Terwijl dit bij hoog opgeleide moeders slechts 1% is. De GGD ziet ook dat het thuis binnen roken afneemt. Waar in 2009 14% van de kinderen passief meerookte, is dat in 2021 gedaald naar 2%.

Meer ouders geven aan dat ze het goed vinden wanneer hun kind een heel glas alcohol drinkt voordat het 18 jaar oud is. In 2017 vond 27% van de ouders het goed als hun kind onder de 18 een heel glas alcohol zou drinken. In 2021 vindt 32% van de ouders dit goed. De GGD zag dit aantal sinds 2009 telkens dalen maar nu sinds 4 jaar stijgen. Mogen jongeren voor hun 18e thuis drinken? Dan is er meer kans dat ze later meer en
vaker drinken dan jongeren die thuis niet mogen drinken.

Tips voor ouders over roken
- Wil je zwanger worden, ben je zwanger of geef je borstvoeding? Rook dan niet want dan geef je jouw kindje de beste start.
- Rook niet in de omgeving van kinderen. Zodat kinderen niet meeroken en schadelijke stoffen binnen krijgen.

Tips voor ouders over het alcoholgebruik van een puber
De GGD adviseert ouders van een puber om duidelijk te zijn in de boodschap naar hun kind: geen alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op feestjes onder toezicht.
Geen alcohol onder de 18 jaar omdat:

  • Jongeren zijn nog in ontwikkeling. Alcoholgebruik is schadelijk voor de lichamelijke ontwikkeling en vooral ook voor de ontwikkeling van de hersenen.
  • Jongeren die op jonge leeftijd veel drinken hebben meer kans op alcoholproblemen op latere leeftijd.
  • Alcoholgebruik bij jongeren gaat vaak samen met geweld en agressie, ongelukken, verkeersongevallen en onveilige seks.

Meer informatie
Op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/ staan veel tips over roken en alcoholgebruik voor verschillende leeftijdsgroepen van baby tot jongere. Voor ouders die willen stoppen met roken https://www.ikstopnu.nl/rookvrijeouders.