logo kindermonitor 2021 474 383Iedere ouder met een kind van 0-12 jaar kan meedoen aan de kindermonitor. Het onderzoek stelt aan ouders vragen over gezond en veilig opgroeien. En dit jaar ook over de gevolgen van de coronaperiode voor jonge kinderen. Een deel van de ouders is geselecteerd vanuit een steekproef. Zij vullen een uitgebreide vragenlijst in. Alle andere ouders kunnen vanaf 20 oktober een kortere vragenlijst invullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Meedoen aan dit onderzoek helpt gemeenten en scholen om goede en gezonde voorzieningen te treffen voor kinderen.

Kindermonitor
Om de vier jaar onderzoekt onze GGD hoe het gaat met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hiervoor vragen wij aan ouders om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst staan vragen over de gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico's van hun kind. De antwoorden die ouders geven helpen gemeenten en scholen. Bijvoorbeeld om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Dit jaar is iedereen natuurlijk extra benieuwd of de coronamaatregelen effect hebben gehad op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

Vanaf 20 oktober kan ‘iedereen’ meedoen
Vanaf 7 oktober ontvingen al ruim 20.000 ouders een brief van GGD Gelderland-Zuid. In de brief zat een uitnodiging om een vragenlijst over de gezondheid van hun kind in te vullen. Vanaf 20 oktober kunnen ook de andere ouders meedoen. Zij kunnen een kortere vragenlijst invullen op www.kindermonitor.nl/ggdgz. De resultaten zijn in het voorjaar van 2022 bekend.

Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.