Weekoverzicht April van de activiteiten in Hatert in beweging

Gezonde fitte weken 2024
Vanuit de Brede School Hatert worden er voor alle kinderen in de wijk speciale activiteiten gedaan tijdens de Gezonde fitte
weken. Voor ouders zijn er ook speciale activiteiten onder schooltijd en na schooltijd voor kinderen én ouders.
Zien we jullie bij één of meerdere activiteiten? Iedereen is welkom!  Let op: voor sommige dingen moet je je aanmelden!

Gezonde weken 1

Gezonde weken 2

Related Articles

Tijdelijke noodopvang Sportpark Winkelsteeg

Wijkraden, warmteplekken, werkzaamheden Topaasstraat en Wijkplatform Hatert

Mozaïek mee aan de "Hou van Hatert-bank"