Bewonersgroep Edelstenenbuurt

Het noordelijk deel van Hatert, de Edelstenenbuurt, bestaat overwegend uit koopwoningen, in tegenstelling tot het de woningen ten zuiden van de Hatertseweg, die meestal huurwoningen zijn. Het is gelegen tussen het Maas-Waalkanaal, het industrieterrein Winkelsteeg, de Weg door Jonkerbosch en de Hatertseweg.

Veel woningen in de Edelstenenbuurt zijn bewoond geweest door de medewerkers van het voormalige Philips, dat op loopafstand lag van de Edelstenenbuurt. Inmiddels zijn de huizen veelal in eigendom van particulieren of woningcorporaties. Het meest bezienswaardige gebouw in Hatert is Huis Hatert, oorspronkelijk een kasteel uit de veertiende eeuw. Het huidige gebouw is als boerderij opgetrokken in de negentiende eeuw. Huis Hatert is een rijksmonument.

Sinds 2006 is er een buurtcomité actief in de wijk dat zich samen met de bewonersgroepen Kastelenbuurt en Staatsliedenbuurt inzet voor een mooi, schoon, veilig en leefbaar Hatert.

Related Articles

Nieuws uit de Edelstenenbuurt