Agenda

Er wordt door verschillende instanties hard gewerkt om Hatert (nog) beter te maken. Deze acties hebben een grote impuls gekregen doordat toenmalig minister Vogelaar Hatert tot een van de veertig Prachtwijken van Nederland heeft uitgeroepen. Direct gevolg hiervan is de totstandkoming van het zogeheten Wijkactieplan Hatert, ook wel bekend als WAP Hatert. Hierin staat beschreven hoe de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties, bewoners en organisaties in de wijk de komende jaren gaat werken aan de verbetering van Hatert. Deze WAP omvat enkele deelprojecten als Hatert jong, Hatert werkt, Hatert ontmoet en Hatert thuis. Op deze website wordt informatie over de WAP dan ook allemaal gegroepeerd weergegeven onder het menu Wijkaanpak->Wijkactieplan.

 

Naast deze projecten binnen het Wijkactieplan wordt er ook via andere projecten gewerkt aan het welzijn van de bewoners in Hatert. Informatie over deze projecten is terug te vinden onder Wijkaanpak->Overige projecten.

Hatert ontmoet is een van de projecten binnen het wijkactieplan Hatert.

Hatert thuis is een van de projecten binnen het wijkactieplan Hatert.

Hatert gezond is een project met bewoners, huisarts, fysiotherapie, ggd, universiteit en gemeente binnen de wijkaanpak Hatert.

Algemene informatie betreffende de wijkaanpak in Hatert.

Het Parkzoom project gaat over de herinrichting van het groen in Hatert en in het bijzonder over de inrichting van het nieuwe grote park langs het kanaal doorlopend langs de Malderburchtstraat.

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven