Agenda

Geen evenementen

Laatste nieuws

Hier vind je het meest recente nieuws.

Als bijlage de brief van de wethouder over dit heikele onderwerp.

 

En voor wie niet de hele brief wil lezen, hier de conclusie:

We hebben uiteindelijk besloten de ervaren overlast te verdelen in de
wijk en daarom gekozen voor de eenrichtingsvariant. Dat betekent dat buslijn 6 in de loop van
volgend jaar staduitwaarts vanaf de Malderburchtstraat via de Van der Duyn van
Maasdamstraat naar de Cort van der Lindenstraat rijdt en stadinwaarts via de Thorbeckestraat
naar de Malderburchtstraat.

Nijmeegse corporaties en zorgorganisaties bieden wethouders aanpak voor inclusieve buurten aan


Samen bouwen aan buurten waar iedereen een plek heeft, meetelt en wordt gezien

NIJMEGEN – Samen bouwen aan inclusieve buurten. Waar alle bewoners, ook kwetsbare mensen, een plek hebben en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat is de droom die drie Nijmeegse woningcorporaties en vier zorgorganisaties vastlegden in een intentieovereenkomst. Vandaag overhandigden zij die aan de wethouders Visser en Vergunst. Hiermee spreken de organisaties uit dat ze hun deskundigheid, ervaring en (financiële) middelen willen samenbrengen om hun droom waar te maken.Overhandiging intentieovereenkomst Samen sterker Wijken van en voor iedereen 061120 1 600x800

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ByuRWVY35t0

De bestuurders van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, IrisZorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland ondertekenden hun intentieovereenkomst, coronaproof. In filmpjes spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder. Namens de corporaties en zorgorganisaties boden Esther Lamers (Woonwaarts) en Esther Nelissen (Driestroom) de ondertekende intentieovereenkomst symbolisch aan de twee wethouders aan. “Niet alleen een mooi moment, maar ook een noodzakelijk moment”, aldus Wieke van Veldhuizen, (woningcorporatie Portaal). “Want alleen met elkaar, door elkaar vast te houden, kunnen we ons doel bereiken.”

Sámen inclusief denken
“In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Esther Lamers, (Woonwaarts). “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” Edwin ten Holte (RIBW Nijmegen & Rivierenland) vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.” Ronald Leushuis (Talis): “Ons
niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.” De zeven organisaties worden in het verwezenlijken van hun droom begeleid door Anneke Nijhoff van planontwikkelbedrijf FAME: “Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om ervoor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.”

In inclusieve buurten hebben alle bewoners, dus ook kwetsbare mensen, recht op een plek
“We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn.” Marjan
Verschuure (IrisZorg): “Ieder mens heeft wat te bieden voor een ander. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.”

Iedereen heeft recht op een volwaardig leven
Patricia Esveld (Pro Persona): “We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd kijken we naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk. Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij hun achtergrond niet op de voorgrond staat.”

Beste meneer/mevrouw,

In april presenteerde de gemeente nieuwe parkeerplannen. Veel mensen, waaronder u, reageerden op deze plannen. Op basis van alle reacties pasten we de plannen aan. Hoe? Dat staat in het rapport in de bijlage. Ook beantwoorden we in dit rapport vragen van mensen.

 

Wat hebben we gedaan?

We maakten dit rapport in de bijlage na alle reacties en besprekingen van de afgelopen maanden. Nadat we in april de parkeerplannen presenteerden, ontvingen we namelijk meer dan 500 reacties per e-mail. Daarna spraken we met wijkraden in oost, west en noord. Voerden we gesprekken met voor- en tegenstanders. En hielden we zeven online bijeenkomsten. Op die online bijeenkomsten waren bijna 300 mensen. Met hen deelden we informatie en bespraken we alternatieven. Vooral de bijeenkomsten in oost en west waren druk bezocht.

 

We kijken terug op goede en nuttige gesprekken. Alle ideeën en opmerkingen die mensen de afgelopen maanden inbrachten, zijn serieus afgewogen. Dat leverde een aangepast plan op. Dit nieuwe plan “Parkeren in Nijmegen 2020-2030” staat op nijmegen.nl/parkeernota.

 

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders stuurde vandaag de nieuwe parkeerplannen naar de gemeenteraad. De raad bespreekt deze plannen binnenkort. U kunt ook bij de raad uw mening geven over de parkeernota. Meer informatie over de raad staat op nijmegen.nl/gemeenteraad.

 

Wij willen u vriendelijk bedanken voor uw reactie en deelname.

 

Met vriendelijke groet,

Ellen Stam

Met 1967 aanvragers, 883 thuiskoks en 4617 maaltijden eindigde de tweede editie van de Kook Voor Je Buur 10Daagse – van 25 september t/m 4 oktober – opnieuw als een succes. Stichting Thuisgekookt hoopt via de Kook Voor Je Buur 10Daagse het afhalen van maaltijden bij je buren normaler en voor iedereen te maken, zodat het een logische optie is op het moment dat dit nodig of wenselijk is. Stéphanie van Gerven (directeur Stichting Thuisgekookt): “Wij willen laten zien dat maaltijden aanbieden voor of afhalen bij je buren makkelijk en gezellig is. Ik hoop dat mensen hier na deze 10 dagen daardoor sneller voor kiezen. Het is onze droom dat er in de toekomst in elke straat een vers gekookte maaltijd bij een buurtgenoot af te halen is. In deze tweede 10Daagse hebben we opnieuw mooie stappen gezet op weg naar minder drempels, met als belangrijkste stap de invoering van onze nieuwe website begin september, waarop bestellen veel eenvoudiger is gemaakt en nu ook zonder het aanmaken van een account mogelijk is. We kunnen niet alle drempels omtrent afhalen bij je buren in 10 dagen wegnemen, maar ik denk dat we weer mooie stappen hebben gezet en ik kijk uit naar de volgende keer.”

 

Een jaarlijks terugkerende campagne

Dit is de tweede editie van de Kook Voor Je Buur 10Daagse in Nederland, die jaarlijks rondom Burendag en de Week tegen de Eenzaamheid gehouden wordt. In 2021 is de Kook Voor Je Buur 10Daagse van 24 september t/m 3 oktober. De week werd dit jaar ondersteund door 7 gemeenten en een aantal fondsen. Stéphanie van Gerven: “Ik wil de huidige partnergemeenten en fondsen bedanken voor hun steun en vertrouwen dit jaar en hoop dat zij en nog veel meer gemeenten of andere partners zich geroepen voelen om ons volgend jaar (weer) te steunen, zodat we nog meer kunnen bereiken. Daarnaast hoop ik dat we volgend jaar nog meer grote partners bereid vinden om hun achterban te activeren om iets af te halen bij of te koken voor hun buurtgenoten, zodat we een nog bredere doelgroep kunnen inspireren.”

Nijmegen – Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen maanden al veel slachtoffers heeft gemaakt. Alleen al afgelopen jaar is er voor meer dan 9 miljoen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50 jaar.

Als wijkagenten van Nijmegen zien ook wij een stijging van het aantal aangiftes van bankhelpdeskfraude.

Bij deze vorm van oplichting doet een crimineel zich voor als bankmedewerker. De oplichter belt met een vals nummer en heeft een truc waardoor in het scherm van de telefoon ook daadwerkelijk het nummer van de bank verschijnt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat de bankrekening van het slachtoffer is gehackt, bijvoorbeeld omdat er verdachte transacties te zien zijn op de rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter het slachtoffer ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter zal er op aandringen om het geld over te maken op een zogenoemde ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf.

 

Grote sommen geld

Slachtoffers zijn grote sommen geld kwijt. Gerrit (67) uit Overijssel raakte maar liefst 85.000 euro kwijt.

‘Ik heb best getwijfeld of het wel klopte wat de zogenaamde bankmedewerker mij vertelde, maar zijn verhaal was zo overtuigend dat ik het geld heb overgemaakt’. Het verhaal van Gerrit staat niet op zichzelf. Bij de politie zijn al meer dan 800 slachtoffers bekend. Vooral mensen van 50 jaar en ouder worden gebeld door zogenaamde bankmedewerkers. In sommige gevallen zijn slachtoffers na een telefoontje heel hun pensioen kwijt, of raken in de schulden. De emotionele schade bij deze vorm van oplichting is dan ook groot. ‘Ik lig er ’s nachts wel eens wakker van en dan spoken die criminelen door mijn hoofd. Het is echt onvoorstelbaar hoe ze dit mensen kunnen aandoen’, aldus Gerrit.

‘Trap niet in de stroom aan persoonlijke informatie, kennis of details’, zegt de politie. De belangrijkste boodschap is: een bank zal nooit per mail of telefonisch vragen naar inloggegevens, uw pincode, uw saldo of om geld over te maken. ‘Belt iemand op met zo’n verzoek? Hang direct op, bel zelf uw bank en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.’

Waarschuwen

De politie ziet de laatste maanden een enorme toename van bankhelpdeskfraude. Via het verhaal van Gerrit wil de politie u waarschuwen voor bankhelpdeskfraude.

Oplichters passen hun methodes ook steeds aan. Een andere methode is dat de oplichters telefonisch aangeven dat een medewerker van de bank uw bankpas op komt halen. Men vraagt dan zelfs de bankpas kapot te knippen en geven daar ook bij aan hoe u dat ‘veilig’ doet. Hierbij zorgen ze dat de chip in de bankpas heel blijft. Vervolgens staat er een handlanger van de oplichter, zogenaamd bankmedewerker, bij u aan de deur om de al dan niet kapot geknipte bankpas ‘veilig’ mee te nemen. Met de chip uit uw pas kunnen de oplichters vervolgens uw rekening plunderen.

Waar kunt u op letten?

  • Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag.

  • Uw bank vraagt nooit om uw pincode of inloggegevens.

  • Uw bank zal u nooit vragen uw geld over te maken naar een andere rekening of naar een ‘kluisrekening’ of een ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.

  • Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.

  • Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

  • Wordt u gebeld door uw bank? Vraag om de volledige naam van de persoon en op welke afdeling hij/zij werkt. Hang vervolgens op, bel zelf uw bank en vraag naar de persoon die u zojuist belde!

  • Krijgt u een sms-bericht met een link om uw DigiD te wijzigen? Klik hier niet op! Noteer de naam en het nummer van de afzender. Maak eventueel een foto van het bericht en verwijder het bericht onmiddellijk!

De politie werkt samen met onder andere banken en de telecomsector om deze vorm van oplichting aan te pakken. Op politie.nl/bankhelpdeskfraude vindt u meer informatie.

Aan mensen met 50+ ouders vragen wij dit onderwerp te bespreken met hun ouders!

Met dit artikel hopen wij dat zoveel mogelijk mensen gewaarschuwd worden voor deze vorm van oplichting waardoor we samen ervoor kunnen zorgen dat onze ouders veilig kunnen genieten van hun welverdiend pensioen!

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven