Agenda

Geen evenementen

Laatste nieuws

Hier vind je het meest recente nieuws.

logo politie gz 175x140Het gebeurt geregeld dat oplichters met een smoes aanbellen en geld proberen afhandig te maken. Soms vragen ze om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Ook doen dieven zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. De wijkagent ziet het nog te vaak gebeuren en vraagt inwoners alert te zijn.

“Bij een babbeltruc wordt er bij meestal bij oudere mensen aangebeld. Er vindt dan een ‘onschuldig’ gesprekje plaats aan de voordeur of in de woning. Vaak belt men aan de voorkant aan, waarna de handlanger aan de achterzijde van de woning via een deur of raam zijn slag slaat en bankpassen, geld en/of sieraden steelt. Een andere variant van de babbeltruc is het ophangen van een zielig verhaal dat men geld nodig heeft, dit verhaal klinkt zo geloofwaardig dat de slachtoffers het gevraagde geld geven.”

De wijkagent verzoekt mensen met klem om nooit een pincode of andere persoonlijke gegevens aan iemand te geven, zelfs niet als de persoon aan de telefoon van de politie of de bank lijkt te zijn. “De politie of andere instellingen zullen u nooit vragen om pincodes te geven.”

De wijkagent raadt mensen aan om een aantal vuistregels in acht te nemen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt:

  • Wees altijd gezond wantrouwend. Want: waarom komen ze juist bij u?
  • Laat nooit iemand binnen, ook niet in de hal. Regen of geen regen. Sluit de deur, als u even wat op wilt halen.
  • Meteropnemers, politieagenten, collectanten of reparateurs hebben altijd een legitimatie bij zich. Vraag er gerust naar. Maar let op: dit geeft geen 100% garantie want er zijn mooie vervalsingen in omloop.
  • Bel, als u het niet vertrouwt, het bedrijf of de instelling waarvoor degene aan de deur zich uitgeeft om te informeren of men de persoon aan de deur kent en om te controleren of het verhaal klopt.
  • Verwijs mensen die geld willen wisselen naar een bank of supermarkt.

Een gouden regel bij onbekenden aan uw deur: als u alleen thuis bent, laat dan geen onbekende binnen!

“Als u het nog steeds niet helemaal vertrouwt, bel dan de politie via het algemene nummer 0900-8844, en leg de situatie uit. Onze collega’s zullen u graag advies geven en als het nodig lijkt te zijn, zal een politieagent naar u gestuurd worden ter controle”, aldus

Bob Francissen & Daniel Wittenberg

Wijkagenten Hatert.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn er de komende tijd verschillende debatten in Nijmegen. Hierbij een lijst die is opgestuurd door de programmamaker van LUX.

Donderdag 20 februari - Verkiezingsdebat Fietsersbond Nijmegen

Op donderdag 20 februari 2014 organiseert de Fietsersbond een verkiezingsdebat tussen de verschillende politieke partijen in Nijmegen. Dit is dé kans om Nijmeegse lijsttrekkers in actie te zien voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het debat heeft als thema de plek van de fiets in de Nijmeegse verkeersstructuur van de toekomst.

Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe verkeersstromen rondom het toekomstige Station Goffert (nieuw station, nieuwe snelfietsroute, verkeer vanaf de nieuwe stadsbrug de Oversteek). Maar tijdens het debat kunnen andere vraagstukken aan de orde komen die van belang zijn voor de fietsveiligheid en het fietscomfort in Nijmegen.

Gaat de gemeente de komende vier jaar verstandige keuzes maken? En u binnenkort in het kieshokje?

Met Turgay Tankir (lijsttrekker PvdA), Pepijn Boekhorst (lijsttrekker Groen Links), Rob Jetten (lijsttrekker D66), Albaer Hillen (lijsttrekker De Nijmeegse Fractie), Patrick Huliselan (VVD). Gespreksleider van de avond is Rob Jaspers, journalist van De Gelderlander en ‘Nijmegenaar van het jaar 2013’. De avond zal op speelse-literaire wijze worden afgesloten door Ilse Schaminee van de LiteraturJugend.

Donderdag 20 februari, aanvang 20.00uur, locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen, entree gratis, kaarten verkrijgbaar via www.lux-nijmegen.nl, of via de kassa van LUX.

Dit is een programma van de Fietsersbond Nijmegen.


Maandag 24 februari - Verkiezingsdebat in de wijk; Sociaal Nijmegen in Dukenburg

De omgang met de kwetsbaren in onze samenleving verandert. De landelijke overheid legt de gemeente meer taken op, corporaties moeten terug naar hun kerntaak bouwen en onderhouden, wonen en zorg worden gescheiden. En de kwetsbaren zelf moeten zelfstandiger worden of zich meer laten ondersteunen door mantelzorgers. Dat geldt voor de ouderen die langer thuis blijven wonen of die te maken krijgen met bezuinigingen op de thuishulp. Het geldt voor mensen met een beperking, die vanuit de instellingen in de samenleving gaan wonen en werken. En het geldt voor cliënten in de psychiatrie, die minder snel worden opgenomen en vaker in de wijk een plek vinden. Met als een van de mogelijke uitkomsten: wonen in de ‘skaeve huse’.

Deze beleidswijziging gaat gepaard met een bezuiniging; hetzelfde doen met minder geld. Nijmegen heeft gekozen voor de aanpak met de ‘wijkteams’: professionals uit verschillende organisaties werken samen om de cliënten individueel te kunnen helpen. Werkt deze aanpak? En hoe kijken de betrokken groepen hiernaar? Weten zij wat er verandert? Wat vinden zij daarvan? En hoe staan de verschillende politieke partijen hierin? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Een debat met ervaringsdeskundigen, wijkbewoners en politici over de toekomst van het sociaal beleid in Nijmegen in de wijk Dukenburg. Hoe sociaal is Nijmegen straks nog?

Deelname aan het programma komt o.a. van Liesbeth Somsen, lid platform Meijhorst en lid WMO werkgroep voor Dukenburg, Marco Verkleij, client van de Driestroom en Saskia Dubbelt vanuit de Kentering. Met de politici Bert Frings, GroenLinks, Hayke Veldman, VVD, Rob Jetten, D66, Marc van Nijnatten, PvdA, Hans van Hooft jr, SP, Albaer Hillen, Nijmeegs Fractie en Mark Buck van het CDA. De avond wordt literair besloten voor Wout Waanders van de LiteraturJugend.

De gespreksleiding is in handen van Rob Jaspers van de Gelderlander.

Aanvang 20.00 uur, locatie Lindenberg Aldenhof, entree gratis, maar u dient wel een kaartje te ‘kopen’ via de website of bij de kassa van LUX.

Dit debat wordt georganiseerd door LUX i.s.m. de Gelderlander en mogelijk gemaakt door Standvast, namens alle woningbouwcorporaties van Nijmegen

Donderdag 6 maart - Verkiezingsdebat IKN; Ruim baan voor de maakindustrie!

Na jaren van crisis gloort er voor de maakbedrijven weer licht aan het einde van de tunnel. Veel van onze leden en andere technische bedrijven hebben deze moeilijke tijd overleefd en zijn klaar voor de toekomst. Maar de randvoorwaarden moeten ook kloppen. De ondernemerslasten moeten acceptabel zijn, de regelgeving niet onnodig beperkend. Bereikbaarheid en doorstroming moeten optimaal zijn en innovatie moet op alle mogelijke manieren gestimuleerd worden.

Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in het LUX-debat met gevestigde en aankomende regionale bestuurders, dat we samen met LUX organiseren. Deelname komt van Tom Smit, kandidaat voor D66 in Nijmegen, Henk Plaizier, wethouder EZ en kandidaat voor de VVD in Beuningen, Rutger Zwart, gemeenteraadslid PvdA, Jos Reinhoudt, gemeenteraadslid voor GroenLinks en Mark Wintjes, wethouder en kandidaat voor het CDA in Wijchen. Gespreksleiding is in handen van Ben Dankbaar, emeritus hoogleraar Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen. De middag wordt literair afgesloten door Johan Roos van de LiteraturJugend.

Donderdag 6 maart, aanvang 16.00uur (ontvangst 15.30uur), locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen, entree 5 euro, leden IKN gratis, kaarten zijn verkrijgbaar via www.lux-nijmegen.nl, of bij de kassa van LUX.

Dit is een programma van de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving.

Donderdag 10 maart - ANS Verkiezingsdebat

Zie jij het zitten om in de tram naar de campus te stappen, of sta je liever als sardientjes in een blik in de overvolle Heyendaalshuttle? Worden leegstaande kantoorpanden omgetoverd tot betaalbare studentencomplexen en zijn leegstaande fabriekspanden het ideale decor voor cultuurliefhebbers?

Op woensdag 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De lijsttrekkers van PvdA, GroenLinks, D66, SP, VVD, De Nijmeegse Fractie en het CDA gaan op maandag 10 maart de strijd aan om de stem van de Nijmeegse student.

In samenwerking met studievereniging voor Politicologie ismus, studentenvereniging Carolus Magnus en StudentStem organiseert het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) het verkiezingsdebat voor studenten. Met o.a. Hanneke Hendrix van de LiteraturJugend.

Aanvang 20.00uur, entree gratis, locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van LUX of bij de kassa.

Dinsdag 18 maart - Duurzaamheidscafe #2

Hoe ‘groen’ zijn de politieke partijen &  wat zijn de economische consequenties daarvan?

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen voelen de diverse fracties elkaar aan de tand over hun groene ambities en de betaalbaarheid ervan.

Het debat staat helemaal in het teken van het spanningsveld tussen Duurzaamheid en Economie. Moet de politiek met subsidieregelingen komen om het ondernemers mogelijk te maken om 'duurzaam' te ondernemen? Gaan we nu eindelijk eens concreet werk maken van het energieneutraal maken van bestaande woningen? Moeten de terrasverwarmers weg en de winkeldeuren dicht in de winter? Windmolens op de Electrabel locatie? Hoe denken zij de burger mee te kunnen krijgen in nog meer energiebesparingsmaatregelen? Het zijn een paar vragen die aan bod komen tijdens dit debat georganiseerd door het Duurzaamheidscafé en de Gelderlander.

De Nijmeegse politieke partijen worden hier stevig over ondervraagd door ondernemers, belangenorganisaties en burgers. Aan het eind van de avond heeft u inzicht in de plannen van de diverse partijen op dit gebied, hoe zij de rol van de lokale overheid hierin zien en hoe betaalbaar de ‘groene’ ambities zijn. Mede op basis hiervan kunt u een paar uur later uw keuze bepalen in het stemhokje!

Deelname aan het programma komt van (in alfabetische volgorde): CDA, D66, Groen Links, PvdA, SP en VVD. De gespreksleiding is in handen van Thed Maas van de Gelderlander.

Dinsdag 18  Maart; Locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen; Aanvang 20.00 uur. Entree is gratis, maar u moet wel een kaartje halen via www.lux-nijmegen.nl of afhalen bij de kassa van LUX.

Het Duurzaamheidscafé  is een programma van de Gemeente Nijmegen, LUX, de Radboud Universiteit, Milieucentrum de Broeikas, Transition Town Nijmegen en Urgenda/Conbuquest. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de ARN en de gemeente Nijmegen.

Deze editie van het café wordt georganiseerd met de Gelderlander, www.dg.nl

Donderdag 20 maart - Debat; the day after

Wie heeft er gewonnen en wie verloren? Welke partij wordt de grootste en wie is de grootste verliezer? Kan het College door in zijn huidige vorm, of moet er een andere samenstelling gevonden worden? Allemaal vragen die we op donderdag 20 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, hopen te kunnen beantwoorden. De verwachting is dat de uitslag namelijk pas laat bekend wordt, omdat de stembureau’s tot 21.00uur open zijn en de stemmen dan nog handmatig geteld moeten worden. Op deze glorieuze of teleurstellende dag komen alle lijsttrekkers bij elkaar in LUX om de resultaten van de verkiezen te bespreken. Wie kan er nog lachen en wie heeft er een kater?

Deelname komt van Turgay Tankir, PvdA, Hayke Veldman, VVD, Hans van Hooft jr, SP, Pepijn Boekhorst, GroenLinks, Rob Jetten, D66 en Mark Buck, CDA. De gespreksleiding is in handen van Rob Jaspers van de Gelderlander.

Donderdag 20 maart, aanvang 12.30uur, locatie cafe LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen, entree gratis.

Dit is een debat van LUX en de Gelderlander

Debatten van de Gelderlander

Donderdag 13 maart - Het Gelderlander Lijstrekkersdebat

Met alle lijsttrekkers en gespreksleiders Harm Graat en Rob Jaspers. Aanvang 20.00uur, locatie Stadhuis Nijmegen, entree gratis.

14 maart - Dukenburg debat in wijkcentrum Meijhorst, 14.00 uur. Initiatief stAAD en Gelderlander. Thema Dukenburg 

17 maart - FNV debat - de Gaanderij in  Goffertstadion, aanvang 20 uur. Initiatief FNV Lokaal met Gelderlander. Thema werk en inkomen

Laat uw stem horen!destemvan 400x300

Op 19 maart 2014 gaan Nijmegenaren naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden één keer in de vier jaar plaats in Nederland. De gemeenteraad gaat over veel zaken die ook voor ù belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over het aantal huizen dat wordt gebouwd, de subsidies die jaarlijks worden verstrekt, maar ook over het groen in de stad, mobiliteit, leefbaarheid en ondernemen.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen 14 partijen mee. Benieuwd welke partijen hetzelfde over de toekomst van de stad denken als u? Ga dan naar www.destemvannijmegen.nl en vul de stemhulp in!

U ontvangt de stempas ongeveer drie weken voor de verkiezingen in de brievenbus. Op de stempas staat de dichtsbijzijnde locatie waar u kunt stemmen vermeld. Liever ergens anders stemmen? Geen enkel probleem, u kunt in alle stembureaus in Nijmegen uw stem uitbrengen

Meer informatie over de verkiezingen en hoe het stemmen werkt vindt u via www.nijmegen.nl/verkiezingen. Of volg de verkiezingen via facebook.

logo nmgn doet 175x107Bewoners zetten zich steeds meer in om hun buurt, wijk of straat prettiger te maken. NMGN Doet! is een campagne, die deze bewonersinitiatieven filmt en gaat filmen. Er liggen inmiddels een negental filmpjes op de plank.

Nijmegen 1 gaat regelmatig reclame voor deze campagne maken en filmpjes vertonen. Iedere week toont N1 een wijkinitiatief. Daarbij gaat het niet alleen om eigen wijkfilmpjes, maar ook om het promoten van het hele youtubekanaal http://www.youtube.com/results?search_query=NMGN+doet%21&sm=3

Uw wijkinitiatief in beeld? Stuur uw idee naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wie weet komen we binnenkort bij u filmen.

Meer informatie vindt u ook in het persbericht: http://www2.nijmegen.nl/nieuws/persberichten/_rp_center1_elementId/1_215755

In september 2012 trok de wijkenkaravaan door Nijmegen. De gemeente heeft iedereen uitgenodigd om mee te denken over het Nijmegen voor 2020. Er waren debatbijeenkomsten en straatgesprekken op de weekmarkten en in winkelcentra.

De reacties zijn gebruikt voor het schrijven van de stadsvisie waaruit de toekomstagenda voor de wijk volgt. Kijk voor de wensen, dromen, plannen en acties voor Hatert op op bladzijde 9.

Lees hier het hele magazine.

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven