Agenda

Geen evenementen

Laatste nieuws

Hier vind je het meest recente nieuws.

Zaterdag 5 oktober organiseert Helicon MBO Nijmegen het Toekomst = Groen Festival. Een feestmiddag over de toekomstpotentie van groen onderwijs en werken in het groen.

 Het Festival is leuk voor jong en oud, zowel zakelijk als privé. Er is vanalles te doen, van dieren en drones, tot bijzonder groene hapjes. Meer informatie over het festival vind je op https://www.helicon.nl/100jaargroen/toekomst-groen-festival/.

“Iedereen is welkom”, aldus Peter Sonnenberg, directeur van Helicon MBO Nijmegen: “We laten zien waar groen allemaal goed voor is. En vooral ook hoe je zélf, als burger, bedrijf of instelling, werkt aan een groene toekomst. Met onze vakkennis vanuit het groene onderwijs helpen wij daarbij. En daar liggen volop kansen tot samenwerking.”

 Zien wij elkaar op zaterdag 5 oktober bij Helicon MBO Nijmegen?

logo ggd gz 200x75Het aantal ouderen dat in de afgelopen 3 maanden viel, is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de GGD die afkomstig zijn uit de Volwassenenmonitor. Gemiddeld genomen valt 1 op de 5 ouderen wel eens. Dit percentage stijgt met het ouder worden. Blijven bewegen is belangrijk om vallen te voorkomen. Tijdens de valpreventiemaand in oktober staat veilig fietsen centraal. In de regio worden verschillende (fiets)activiteiten georganiseerd.logo gezond ouder worden

Hup op de fiets!

Voor het thema fietsen is gekozen, omdat fietsen voor ouderen een goede manier is om te blijven bewegen en de spieren soepel te houden. Fietsen draagt bij aan mobiel en vitaal blijven. Maar fietsen brengt ook risico’s met zich mee. Tijdens de 9e regionale valpreventiemaand richten de activiteiten zich op fietsen, veiligheid en mobiliteit in het algemeen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor (veilige) alternatieven, zoals de elektrische fiets, driewielfiets en loopfiets. Alle activiteiten zijn te vinden op de website www.hupopdefiets.nl. De regionale valpreventiemaand is een initiatief van ZZG zorggroep, GGD Gelderland-Zuid en vele andere organisaties in de regio Gelderland-Zuid.

Ouderenmonitor

Aan het onderzoek van de GGD deden in 2016-2017 18.750 volwassenen uit Gelderland-Zuid mee. Van deze groep waren 10.000 respondenten 65 jaar of ouder en thuiswonend. De resultaten van deze 65-plussers zijn het afgelopen jaar geanalyseerd. Hieruit komt onder meer naar voren dat het valpercentage onder deze groep in 4 jaar tijd is gestegen van 17% naar 21%. Het lijkt er dus op dat 65-plussers vaker vallen en zich niet altijd bewust zijn van de valrisico's. Preventieve ondersteuning kan hen helpen bij deze bewustwording en ervoor zorgen dat ze op de juiste manier blijven bewegen.

“Ik wil de wind door mijn haren voelen”
In 2016 kreeg Gerda Kanselaar (72 jaar) uit Berg en Dal een hersenbloeding. Alle dagelijkse dingen moest ze opnieuw leren, ook fietsen. Gerda: “Het zag er naar uit dat ik nooit meer zou kunnen fietsen. Daar wilde ik me niet bij neerleggen. Met fietsen zet ik mijzelf in beweging: ik kan de wind door mijn haren voelen en de wijde wereld intrekken. Dat gevoel is voor mij heel belangrijk.” Fietsen op haar gewone fiets lukt niet meer en daarom koos ze voor een elektrische driewieler. Om daar veilig op te leren rijden volgde Gerda een paar lessen bij ‘Fietsloket Nijmegen’. “Deze zomer was ik in Rumpt op vakantie en heb ik mooie tochten gemaakt langs de Linge. Ik ben nog steeds verdrietig over alles wat er niet meer is, maar op zo’n moment denk ik: wat ben ik blij dat ik hier fiets op mijn driewieler!”

Beste stakeholders,

 In onze vorige mail hebben we kort benoemd dat eind augustus het Democratiefestival plaatsvindt. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit!

 

Het Democratiefestival

Op 30 en 31 augustus vindt op het festival eiland Veur Lent de eerste editie plaats van het Democratiefestival. Dit landelijk event wordt georganiseerd door de VNG, BZK en gastgemeente Nijmegen. Dagjesbezoekers en landelijke bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen vieren die dagen de democratie in Nederland! Bekende en onbekende Nederlanders verzorgen tal van workshops, excursies, debatten en lezingen. Voor het uitgebreide programma kijk op de site https://www.democratiefestival.nu/

 

Excursies vanuit de Nijmeegse Omgevingsvisie

Vanuit de Nijmeegse Omgevingsvisie organiseren we 5 inhoudelijke excursies aan de hand van de eerder behandelde thema’s van het coalitieakkoord: de aantrekkelijke stad, de duurzame stad, de sociale en gezonde stad en de economisch veerkrachtige stad.

Tijdens deze excursies gaan we per fiets op 5 interessante locaties kijken en willen graag met het publiek in gesprek over de opgaven voor Nijmegen, dit doen we aan de hand van stellingen. De volgende excursies organiseren wij:

 

1. Aantrekkelijke stad – een rondleiding door het Waalfront en het bezoeken van de stationsomgeving:

 

Nijmegen wil een goede woon- en werkomgeving bieden. Het Waalfront is een voorbeeld van grootschalige verdichting voor woningbouw, gemengd met voorzieningen. De opgave is ook in een verdichte stad voldoende ruimte te bieden voor groen en water, rekening te houden met het landschap (hier: de Waal) en het verleden, oplossingen voor mobiliteit te maken die minder ruimte vragen en onderlinge overlast voor bewoners te beperken. Lenen alle stadsdelen zich voor dit type verdichting? Wat voor effecten hebben grootschalige gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld op de mobiliteit en hoe heeft dat geleid tot plannen voor transformatie van het Nijmeegse stationsgebied? Beide gebiedsontwikkelingen proberen zoveel mogelijk verbindingen te leggen in de stad waarbij economische, duurzame en sociale opgaven worden gecombineerd met een aantrekkelijk nieuw stadsdeel.

Stelling: op de lange termijn kan Nijmegen omarmt de Waal uitgebreid worden met Nijmegen omarmt het Kanaal.

Vrijdag 30-8 12.30-14.30 uur
Zaterdag 31-8 14.30-16.30 uur

2. Aantrekkelijke stad – een bezoek aan 2 woonconcepten Iewan en stadsnomaden:

Nijmegen moet een forse hoeveelheid woningen bouwen om aan de vraag te voldoen. Zeker in de goedkopere sector is er nog steeds een tekort. Vaak hebben mensen die op dit type woningen zijn aangewezen geen invloed op de vorm en ontwikkeling van hun woningen. De excursie laat twee initiatieven zien, waarin de bewoners juist het voortouw genomen hebben. Lang niet iedereen heeft echter de kennis, energie en tijd beschikbaar om in een dergelijk project te stappen. Daarnaast kost de begeleiding en ontwikkeling van een dergelijk project ook aan gemeentezijde meer tijd dan een standaardproject. Hoe groot kan de bijdrage van dit soort initiatieven zijn voor de opgave van de stad? Hoeveel ruimte moeten we hiervoor vrij maken?

Stelling: een Iewan en/of stadsnomaden in iedere wijk hoort bij Nijmegen.

Vrijdag 30-8 12.30-14.30 uur
Zaterdag 31-8 14.30-16.30 uur

3. Economisch veerkrachtige stad – een bezoek aan het woonbelevingscentrum Liv:

Bedrijven moeten innoveren om aantrekkelijk voor hun klanten te blijven. Samenwerking tussen clusters bedrijven is essentieel om nieuwe ontwikkelingen door te voeren. Hier moet de stad ruimte voor bieden. Door toepassing van nieuwe technologieën en methodieken kunnen ook projectmatig ontwikkelde huizen steeds beter op maat gemaakt worden. Biedt dit ook meer ruimte voor toepassing van energiezuinige technieken en biobased bouwmaterialen? Kom een kijkje nemen bij Nederlands eerste woonbelevingscentrum waar alles onder 1 dak zit om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken, en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Stelling: netwerken van bedrijven hebben de toekomst. Nijmegen moet haar beperkte ruimte voor werkgebieden vooral aanbieden aan innovatief opererende bedrijven.

Vrijdag 30-8 12.30-14.00 uur
Zaterdag 31-8 11.30-13.00 uur

4. De sociale en gezonde stad – Nijmegen beweegvriendelijke stad, kom suppen!

 

Nijmegen wil de stad zo inrichten dat ze uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. De Spiegelwaal is hier een voorbeeld van. Deelnemers aan het Suppen wordt gevraagd vooraf een korte enquête in te vullen over de mate waarin zij vinden dat de stad hier goed op inricht is en welk karakter toevoegingen moeten hebben (bv in de vorm van groene beweegroutes, of juist faciliteiten voor georganiseerde sporten etc..)

 

Stelling: bewegen en sporten in de stad doen we ongeorganiseerd, zo dicht mogelijk bij huis.

Vrijdag 30-8 14.00-17.00 uur
Zaterdag 31-8 14.00-17.00 uur

* Het meenemen van zwem- of sportkleding is aan te bevelen. Wetsuits zijn ter plekke beschikbaar.

5. De duurzame stad – een bezoek aan het windpark Nijmegen

 

De energietransitie is bij uitstek een proces dat iedereen aangaat; het zal invloed hebben op ons werken, op ons wonen en op de manier waarop we ons vervoeren. Het opwekken van duurzame energie heeft grote invloed op onze directe omgeving. Daarom kan dit niet aan een beperkte groep grote partijen overgelaten worden; de energietransitie kan alleen slagen als er een brede betrokkenheid is en als het ene initiatief het volgende uitlokt.

De windcoöperatie is hier een goed voorbeeld van en laat ook zien hoe het niet bij één windpark blijft, maar hoe vanuit dat project meerdere nieuwe projecten kunnen starten, gefinancierd door bewoners uit de directe omgeving.

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/07/Wind-en-zonneparken-realiseren-samen-met-inwoners_20190629.pdf

Stelling: de nieuwe zonnevelden en windparken voor de energietransitie zouden voor tenminste de helft in lokaal eigendom moeten zijn.

Vrijdag 30-8 15.30-17.00 uur
Zaterdag 31-8 11.30-13.00 uur

Op 31-8 tussen 15.15-17.00 uur organiseert de provincie eveneens een 3x een debat van 30 min op dit thema: 'Windmolens in de achtertuin? Energietransitie: Inspraak of niet?' Ga in gesprek over windenergie met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Stichting Wiek-ll en Leefbaar Reeth. Voor meer informatie en aanmelden bezoek de site: https://www.gelderland.nl/smartinstant1.net?id=20185

 

 

Spreekt een van de thema’s u aan, meld u dan aan!

Aanmelden kan door een mail te sturen vóór 28 augustus naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt hierbij aangeven of u over een fiets wenst te beschikken of dat u met eigen fiets komt. Aanmelden voor een excursie kan ook op de dag zelf bij VNG info stand. Let op, per excursie is een beperkt aantal fietsen beschikbaar. Vooraf reserveren voorkomt dat fietsen weg zijn en excursies vol zitten. Het festival is kosteloos toegankelijk. Kent u andere mensen in uw netwerk voor wie deze excursies interessant zijn, zet gerust de uitnodiging door.

 

Verdere doorkijk proces Omgevingsvisie – Panorama Nederland

Van 11 t/m 17 november komt Panorama Nederland naar Nijmegen. Dit moment grijpen wij aan om bijeenkomsten, debatten en lezingen te organiseren over de thema’s van de Nijmeegse Omgevingsvisie. In die week presenteren wij ook de concept omgevingsvisie. Dit alles vindt plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Wanneer een concreet programma beschikbaar komt informeren wij u nader, maar reserveert u vast deze datum in uw agenda!

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op een van onze excursies!

 

 

 

Maarten van Ginkel, Mathieu Schouten en Liesbeth Garretsen

 

Team Omgevingsvisie

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link: https://mailchi.mp/b9940aaaabb0/nieuwsbrief-landgoed-grootstal?e=6c1fed4e11

logo bibliotheek gz 2015 250x95Deze zomer vinden er twee hoorcolleges plaats in Bibliotheek Muntweg over de rol van de overheid bij misdrijven. Het eerste college op woensdag 7 augustus gaat in op cold cases en justitiële dwalingen. Het tweede deel op woensdag 14 augustus gaat over mensenrechten, van euthanasie tot privacy. De colleges duren van 10.00 tot 12.00 uur en zijn los van elkaar te bezoeken.

Cold cases zijn strafrechtelijke zaken die na vele jaren nog niet zijn opgelost. De Deventer Moordzaak is zo’n zaak. Belastingadviseur Ernst Louwes werd veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg. Hij zou volgens de politie op haar geld uit zijn geweest. Maar klopt dit wel? Is hier sprake van een justitiële dwaling? Tijdens dit zomercollege op 7 augustus komt de Deventer Moordzaak uitgebreid aan bod, samen met andere mysterieuze misdrijven en veroordelingen.

Mensenrechten

Het tweede zomercollege op 14 augustus gaat over mensenrechten, waaronder het recht op leven. Wanneer is euthanasie aanvaardbaar? In 2018 werd de discussie weer aangewakkerd door het wetsvoorstel Voltooid Leven van D66-kamerlid Pia Dijkstra. Zij vindt dat ouderen zelf over hun einde mogen beslissen. Tegenstanders vinden dat de overheid hiermee een grove inbreuk maakt op het onvoorwaardelijke recht op leven. Dit recht en andere mensenrechten komen in dit college uitgebreid aan bod. In hoeverre mag de overheid bijvoorbeeld inbreuk maken op het recht op privacy, om mensen te beschermen?

Oud Geleerd Jong Gedaan

De colleges zijn volgens de opzet van Oud Geleerd Jong Gedaan. Enthousiaste studenten geven interactieve colleges over interessante thema's aan senioren. Natuurlijk zijn ook jongere mensen van harte welkom. Een kaartje kost 5 euro. Wil je zeker zijn van een plaatsje, koop dan vooraf een kaartje in de bibliotheek of via www.obgz.nl/zomercolleges. De colleges zijn los van elkaar te bezoeken.

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven