Beste...

Zoals u weet zijn we al geruime tijd de voorbereidingen aan het treffen om van onze 25e editie van Kleurrijk Hatert een groots feest te maken. Helaas moeten wij mededelen dat we dit evenement niet op 28 juni a.s. kunnen laten plaats vinden, maar dat we moeten uitstellen naar het najaar 2020.

Uiteraard hebben wij ook de ontwikkelingen rondom Corona/Covid19 nauwlettend gevolgd en we weten nu al dat RIVM en overheid evenementen tot 1 juni verboden heeft. De kans is reëel dat deze periode verder verlengd wordt en/of dat er maatregelen getroffen moeten worden om een evenement als Kleurrijk Hatert door te kunnen laten gaan. Er komen normaal gesproken al meer dan 10.000 bezoekers naar ons evenement, de jubileum editie kan nog meer aantrekkingskracht kennen en bovenal zal iedereen meer dan ooit de neiging hebben (eindelijk) weer “er uit te gaan”.

Al met al hebben wij met het team van vrijwilligers moeten concluderen dat het niet verantwoord/haalbaar is om Kleurrijk Hatert dit jaar door te laten gaan op 28 juni a.s. en dat we samen op zoek gaan naar een alternatief moment, hopelijk in het najaar van 2020. We denken aan een zondag in oktober of november. Uiteraard laten we het weten zodra er een nieuwe datum bekend is.

We hopen dat een ieder dit besluit begrijpt en dat we later dit jaar alsnog een geweldig jubileum van Kleurrijk Hatert kunnen vieren, samen met onze trouwe bezoekers, leveranciers, kraamhouders, betrokken instanties en vrijwilligers.

We wensen iedereen veel gezondheid toe!

Namens alle vrijwilligers van Stichting Kleurrijk Hatert,

Jeanette en Marcel

Bestuur Stichting Kleurrijk Hatert