Aanhoudende warmte: Zorg goed voor uzelf en let op kwetsbare mensen in uw omgeving

Sinds gisteren is het Nationale hitteplan van kracht. De voorspelling van het KNMI is dat in het zuidoosten de warmte kan aanhouden. Als de warmte langer aanhoudt kunnen mensen meer gezondheidsproblemen krijgen. Ouderen, baby’s, mensen met overgewicht en mensen met een verstandelijke of psychische beperking zijn kwetsbaar voor problemen door aanhoudende warmte. Ook mensen met een (chronische) ziekte, zoals diabetes of een hart- of longaandoening, zijn kwetsbaar. Houd uzelf of kwetsbare mensen in uw omgeving de komende dagen goed in de gaten.

Warm weer kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Uitdroging kan in ernstige situaties kramp, verwardheid en zelfs bewusteloosheid tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen huidklachten optreden, zoals jeuk en uitslag met blaasjes.

Warm weer gaat vaak samen met meer luchtverontreiniging (smog). Smog kan ook leiden tot gezondheidsklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (zoals astma), met hart- en vaatziekten en mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen in de buitenlucht, zijn gevoelig voor deze klachten. Deze week wordt ook een hoge zonkracht verwacht. De huid verbrandt daardoor sneller.

Tips bij hitte

Kijk op onze website voor meer informatie

https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/milieu-en-gezondheid/maatregelen-bij-hitte/informatie-en-tips/

https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/seizoensgebonden/hitte/

https://www.rivm.nl/zonkracht