In aanloop naar Nijmegen European Green Capital 2018 wil de stichting Green Capital Challenges met het Duurzaam Estafettestokje duurzame en sociale initiatieven in het zonnetje zetten. In de maand september staat het thema Energiebesparing centraal.

Johan Noppe (Portaal) nam als portefeuillehouder duurzaamheid binnen het Platform Nijmeegse Woningcorporaties het estafettestokje in ontvangst: “Als woningcorporaties hebben we al veel gedaan om onze woningen energiezuiniger te maken en werken we uiteindelijk toe naar een klimaatneutraal woningaanbod. De komende jaren richten we ons samen met de gemeente op de energietransitie van de verschillende wijken. Kort gezegd: van het gas af. Daarbij zijn alle partijen nodig, zodat we in Nijmegen het goede voorbeeld blijven geven.”

Voorbeelden van projecten

Tijdens de bijeenkomst van huurders, woningcorporaties en gemeente werden verschillende voorbeelden gegeven van projecten waarmee de Nijmeegse corporaties werken aan duurzaamheid:

De Gemeenschap – Energiezuinige Spoorbuurt

In 2017 is Woningbouwstichting De Gemeenschap begonnen met het energiezuinig maken van woningen in de Spoorbuurt. Daken, muren en ramen van bijna 500 woningen worden in drie jaar tijd geïsoleerd. Na deze werkzaamheden hebben de woningen energielabel B (nu nog F/G). Ze zijn comfortabeler en de woonlasten gaan omlaag. Bewoners krijgen geen huurverhoging nadat de woning is verduurzaamd.

Mooiland – Renoveren in Lent

In 2017 verduurzaamt Mooiland 59 woningen in Lent. Door energiebesparende maatregelen brengen zij deze woningen van een laag energielabel naar gemiddeld energielabel B. Deze renovatie zit inmiddels in een afrondende fase. De maatregelen leiden tot lagere (energie)lasten voor huurders en meer wooncomfort. Ook de komende jaren investeert Mooiland in verdere verduurzaming van haar bezit.

Portaal - Nul Op de Meter in de Meijhorst

Portaal is onder meer aan de slag in de Meijhorst (Dukenburg). 132 Eengezinswoningen worden gerenoveerd naar een Nul Op de Meter (NOM) woning. Dat is een energieneutrale gerenoveerde woning, voorzien van duurzame installaties, die zijn eigen energie opwekt met zonnepanelen. De woningen krijgen als het ware een warme jas aangetrokken en worden voorzien van zeer goed geïsoleerde gevels en een goed geïsoleerd dak. Met deze aanpak worden de belangrijkste klachten van bewoners, zoals vocht, tocht en schimmel verholpen. En door de energiemaatregelen stijgen de totale woonlasten niet.

SSH& - Bijna Energie Neutraal aan de Van Nispenstraat

SSH& zet in op energiebesparing door technische maatregelen en bewustwording bij studenten. Daarbij komen de maatregelen direct ten goede aan de betaalbaarheid en het wooncomfort. De ambitie van SSH& is dat haar bewoners in 2020 20% minder energie verbruiken dan in het jaar 2015. SSH& zet bijvoorbeeld bij de grootschalige renovatie van het complex aan de Van Nispenstraat in op het bijna energieneutraal (BENG) maken van 55 woningen. Deze worden met nieuwbouwkwaliteit gerealiseerd. SSH& voert dit project uit met veel aandacht voor bewonersparticipatie.

Standvast Wonen

Volgend jaar realiseert Standvast Wonen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat 31 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor all electric gebruik. De corporatie ondersteunt ook het zonnedakproject van Duurzaam Hengstdal. Standvast Wonen stelt hiervoor de daken van haar huurappartementen in de Cipresstraat beschikbaar, waarbij de huurders die daar wonen extra voordeel krijgen.

Talis - Energiedaken

Talis plaatst als proef bij honderd woningen zonnepanelen, zonneboilers en een warmtepomp; zonder extra huurverhoging. Huurders konden zich dit voorjaar hiervoor aanmelden. Als de proef succesvol is, kijkt Talis of zij dit aan meer huurders kan aanbieden. Afgelopen jaren heeft Talis veel geïnvesteerd om woningen energiezuiniger te maken, zonder huurverhoging. Dit draagt bij aan lagere woonlasten voor huurders, meer wooncomfort en minder CO2 uitstoot.

WoonGenoot – Zonnekracht benutten in Lent en aan de Aldenhof

WoonGenoot heeft onlangs 20% van haar bezit vanuit eigen middelen verduurzaamd. Hiervoor is geen huurverhoging doorberekend aan de huurder. Door deze investering is dat bezit toekomstbestendig en levert het direct wooncomfort en lagere woonlasten op voor de huurder. WoonGenoot gaat daarnaast in de komende tijd de zonnekracht benutten op appartementen in Lent en tevens op haar kantoor aan de Aldenhof.