Uitnodiging


Hierbij nodig ik u uit voor een kort overleg over de jaarwisseling in Hatert.

plaats: Wijkcentrum Hatert zaal s-2 (sousterrain)
tijd: Maandag 15 december om 19.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur)


Op 29 oktober is er in het wijkcentrum een overleg geweest over de komende jaarwisseling in Hatert. Brandweer, politie, tandem en bewoners waaren daar (met de gemeente) bijeen om met elkaar te verzinnen wat gedaan zou kunnen worden om te bereiken dat de jaarwisseling in Hatert goed verloopt. Van die bijeenkomst is een verslag gemaakt. (zie bijlage 1). Afgesproken is dat we nog een maal kort bijeenkomen om afspraken te maken, maar pas nadat de gemeentelijke werkgroep die over de jaarwisseling gaat via de krant met alle nijmegenaren heeft gecommuniceerd. Dat heeft nu plaatsgevonden (zie bijlage 2).
Daarom nodig ik u uit.
Wanneer u mensen kent die zich ook willen inzetten voor een goed verloop van de jaarwisseling in Hatert, kunt u deze uitnodiging gerust toezenden naar hen: iedereen is welkom.

Ik verwacht verder vertegenwoordigers van:
  • de drie bewonersgroepen in Hatert
  • de Politie
  • Bureau Toezicht
  • de Brandweer
  • Tandem jongerenwerk (graag met jongeren)
  • Vaderproject (Sirocco).
  • de Gelderlander (Harm Graat)


Tot aanstaande maandag,

Wim Cousijn,
Wijkmanager