Le Sage Ten BroekJoachim George le Sage ten Broek. 27/11/1775--11/07/1847. Katholiek.
  • Net als het Binnenhof is dit ook een naam die eigenlijk niet in de Staatsliedenbuurt hoort. Le Sage ten Broek heeft namelijk niet echt een rol in de nationale politiek gespeeld.
  • Le Sage ten Broek was vooral een schrijver die heeft gestreden (met zijn pen) voor de katholieke emancipatie.
  • In augustus 1827 werd hij gearresteerd aangezien zijn publicaties als schadelijk werden gezien voor de openbare rust en orde.
  • Hoewel hij reeds na drie maanden werd vrijgelaten heeft zijn gezondheid flink geleden onder deze gevangenschap. Kort na zijn vrijlating werd hij volkomen blind.
  • In Nijmegen is zijn naam natuurlijk ook verbonden aan de zogenaamde Blindenbibliotheek Le Sage ten Broek.
Bron: www.cubra.nl.