MarchantHendrik Pieter Marchant. 12/02/1869--12/05/1956. Liberaal.
  • 1900--1933: Lid van de Tweede Kamer.
  • 1919: Initiatiefnemer voor wet algemeen kiesrecht voor vrouwen.
  • 1933--1935: Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
  • 1935: Moest aftreden nadat hij zich bekeerd had tot Katholiek, waardoor zijn positie bij de Vrijzinnig Democratische Bond onhoudbaar was geworden.
  • Bijnaam: Le tigre neerlandais; de Nederlandse tijger.
Bron: www.parlement.com, nl.wikipedia.org.