"Boetselaersborg, een oud patriciërshuis aan de zuidwestrand van 's-Heerenberg, dat vroeger o.m. werd bewoond door de landdrosten van Bergh. De naam herinnert aan Willem Jacob van Boetselaer van Toutenburg, landdrost van Bergh (1617-1646). De burg is meermalen verbouwd. De noordelijke vleugel en het trappentorentje zijn vermoedelijk 16e-eeuws terwijl het huidige hoofdgebouw een 18e eeuwse uitbreiding is." (Hendriks 1987)

Zie www.gaypnt.demon.nlnl.wikipedia.org en www.kasteleningelderland.nl.